Στη Χώρα μας θα έπρεπε η εξουσία να κερδίζεται και όχι να παραδίδεται.

Τρίτη 10th, Ιανουάριος 2017 / 12:40
comments powered by Disqus

Powered by…