Τριγμοί στην κυβέρνηση, πόλεμος στη Βάθη για τους δασικούς χάρτες

Το θέμα εξελίσσεται και σε «βεντέτα» ανάμεσα στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου και τον αναπληρωτή υπουργό στο ίδιο υπουργείο Γιάννη Τσιρώνη, με τον δεύτερο να επιμένει στη γραμμή που είχε χαράξει στο υπουργείο Περιβάλλοντος, δηλαδή υπέρ της ανάρτησης των δασικών χαρτών με την μορφή που επιβάλλει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τον πρώτο να μεταβαίνει την Παρασκευή στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας παρέμβαση εκ των άνωθεν, προκειμένου να διευθετηθεί πρακτικά το θέμα.

Επί της ουσίας, ο κ. Αποστόλου συνεπικουρούμενος από τον υφυπουργό Βασίλη Κόκκαλη, ζητά την εξαίρεση από την όποια απεικόνιση υπαγορεύουν οι δασικοί χάρτες, όλων των εκτάσεων που είναι δηλωμένες επί χρόνια στο ΟΣΔΕ και επί των οποίων έχει γίνει ο σχετικός επιτόπιος έλεγχος.

Όπως όλα δείχνουν, επ’ αυτού φαίνεται να επιμένει να διαφωνεί ο αναπληρωτής υπουργός Γιάννης Τσιρώνης η θέση του οποίου κρίνεται πλέον επισφαλής, οδηγώντας ωστόσο σε ισχυρούς κυβερνητικούς τριγμούς.

Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, έπειτα από πρωτοβουλία του Βασίλη Κόκκαλη και του Νίκου Μαυραγάνη, προτείνοντας, μεταξύ άλλων, νομοθετικές ρυθμίσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Ανεξάρτητων Ελλήνων έχει ως εξής:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΗ   ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΌΚΚΑΛΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ.

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ

Η ανάρτηση και η κύρωση των δασικών χαρτών αποτελούσε υποχρέωση της Χώρας μας. Επί σαράντα (40) χρόνια ουδεμία προσπάθεια έγινε προκειμένου να αποσαφηνιστεί ποια έκταση είναι δασική ή μη.

Οι πιο κάτω αναφερόμενες προτάσεις διατάξεων νόμου:

1.      Διπλασιάζουν την προθεσμία υποβολής ενστάσεων (120 ημέρες) κατά των δασικών χαρτών.

2.      Προβλέπουν την ανάκληση από τη Διοίκηση όλων των πράξεων αναδάσωσης που αφορούν αγροτικές εκτάσεις, ΧΩΡΙΣ έξοδα και ενστάσεις από τους ενδιαφερομένους ιδιοκτήτες.

3.      Προβλέπουν ότι οι εκτάσεις που είναι ενταγμένες στο σύστημα ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, θεωρούνται αγροτικές, προϋφιστάμενες μάλιστα του έτους 1975.

Η πρωτοβουλία αυτή κρίθηκε απόλυτα αναγκαία, αφού η στρεβλή κατάσταση που δημιουργήθηκε το 2014 από την χωρίς επαρκείς οδηγίες ανάθεση των δασικών χαρτών σε ιδιωτικές εταιρείες από την τότε Κυβέρνηση, δημιούργησε σωρεία προβλημάτων και οδήγησε στην ανεξέλεγκτη έκδοση πράξεων αναδάσωσης σε αγροτικές εκτάσεις, πράγμα που θα οδηγούσε με βάση την κείμενη νομοθεσία σε υποχρέωση του δημοσίου να απαλλοτριώσει τις εκτάσεις αυτές και σε περίπτωση που δεν ολοκληρώνονταν οι απαλλοτριώσεις να επιστρέψει τις εκτάσεις στους ιδιώτες

¨Όπως γίνεται αντιληπτό η απαράδεκτη αυτή κατάσταση που οφείλεται στην πρόχειρη οργάνωση της σύνταξης των δασικών χαρτών από ιδιωτικές εταιρείες το 2014 κατ’ εντολή της τότε Κυβέρνησης.

ΔΕΝ  μπορεί να γίνει ανεκτή από την παρούσα Κυβέρνησης που πρέπει να λάβει άμεσα τις πιο πάνω νομοθετικές λειτουργίες Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η υιοθέτηση της τελικής λύσης από την Κυβέρνηση.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε τις παρακάτω νομοθετικές ρυθμίσεις:

Η παρ. 1 του  άρθρου 15 του Ν. 3889/2010 τροποποιείται ως εξής :

«Κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία Εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου».

Και επίσης να προστεθεί παρ. 6. στο ίδιο άρθρο:

«Στην περίπτωση, που στο δασικό χάρτη εμφανίζονται εκτάσεις ως αγροτικές, αλλά αναδασωτέες, δεν απαιτείται η υποβολή αντιρρήσεων και οι σχετικές πράξεις αναδάσωσης ανακαλούνται από τη Διοίκηση οίκοθεν, πλην των περιπτώσεων, που έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση για τη νομιμότητα των πράξεων».

Στο άρθρο 3 παρ. 7 του Ν. 998/1989 προστίθεται εδάφιο ως εξής :

«Οι αγροτικές εκτάσεις, που είναι ενταγμένες στο σύστημα άμεσων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ θεωρούνται, ως απλό τεκμήριο αγροτικές προ του έτους 1975, των οποίων η υφή της βλάστησης διαπιστώθηκε διοικητικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανατρέχουσας της πραγματικής κατάστασης αυτών προ του έτους 1975».

agronews.gr

Σχετικά άρθρα