Στον «νόμο Κατσέλη» και τα στεγαστικά δάνεια από τον ΟΕΚ

Αποκρούοντας την άποψη του ΟΑΕΔ για απαγόρευση-εξαίρεση των δανείων αυτών από τον «νόμο Κατσέλη» (την οποία αρχικά υιοθέτησε το Ειρηνοδικείο), ο ΑΠ δέχθηκε ότι (με αίτηση στο δικαστήριο) μπορούν να ενταχθούν στο ευνοϊκό καθεστώς για ρύθμιση των οφειλών τους ή και απαλλαγή οι δανειολήπτες δανείων, που χορηγούνται στο πλαίσιο προγράμματος στεγαστικής πολιτικής, εφόσον δεν περιήλθαν από δόλο σε μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια ως γενικότερου ενδιαφέροντος, καθώς αφορά σημαντικό αριθμό δανειοληπτών που μπορούν να πετύχουν, όπως ο συγκεκριμένος δανειολήπτης του ΟΕΚ, «γενναίο κούρεμα» οφειλών, με αποπληρωμή δόσεων σε βάθος χρόνου, διασώζοντας την πρώτη κατοικία ή και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Υιοθετώντας σχετικές εισηγήσεις της εισαγγελέως ΑΠ Ξ. Δημητρίου και του αρεοπαγίτη Γ. Αναστασάκου, η Ολομέλεια υπό την πρόεδρο ΑΠ Β. Θάνου δέχθηκε (2/17) ομόφωνα την ένταξη στον ν.3869 των στεγαστικών δανείων ΦΚΑ.

Εξετάζοντας σειρά νόμων, που «γέννησαν» ερμηνευτικά προβλήματα και αντίθετες δικαστικές αποφάσεις, γίνεται δεκτό ότι εκτός «νόμου Κατσέλη», μένουν κατ’ αρχήν, οφειλές που προέκυψαν από αδικοπραξία τελεσθείσα με δόλο, από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους, τέλη προς το Δημόσιο και τους ΟΤΑ, τέλη προς ΝΠΔΔ και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Παράλληλα μπορεί να μείνουν εκτός υπαγωγής οφειλές δανείων από ΦΚΑ, όπως ο ΟΕΚ, εφόσον, όμως, πρόκειται για «προσωπικά δάνεια έκτακτων αναγκών» προς ασφαλισμένους, συνταξιούχους ή υπαλλήλους του φορέα για αντιμετώπιση εξόδων σε περιπτώσεις γάμου, τοκετού, σοβαρής ασθένειας, θανάτου, έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.

Συνεπώς, αφού τα δάνεια δεν δόθηκαν προς κάλυψη έκτακτων στεγαστικών αναγκών, υπάγονται στον ν.3869/10, όπως το στεγαστικό δάνειο που πήρε από τον ΟΕΚ οφειλέτης στη νότια Πελοπόννησο, στο πλαίσιο κρατικού προγράμματος στεγαστικής πολιτικής, με πλήρη εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου από το Δημόσιο. Το Ειρηνοδικείο με τη διαδικασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, έκανε δεκτή αίτηση που υπέβαλε το 2012 ο οφειλέτης (όταν ήλθε σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής) ρυθμίζοντας χρέη του προς τράπεζες, αλλά απέρριψε την αίτησή του για ρύθμιση οφειλών προς τον ΟΕΚ ύψους 77.703 ευρώ, κρίνοντας ότι εξαιρούνται από τον ν.3869 όλα τα στεγαστικά δάνεια των ΦΚΑ.

Ο ΑΠ, δεχόμενος ακριβώς τα αντίθετα και υιοθετώντας ανατρεπτική κρίση περιφερειακού Μονομελούς Πρωτοδικείου, επικύρωσε ουσιαστικά ρύθμιση χρεών προς τράπεζες και ΟΕΚ, διασώζοντας κύρια κατοικία 119 τ.μ.

ethnos.gr

Σχετικά άρθρα