Στο γραφείο του Αποστόλου για υπογραφή το Μέτρο 16 της Συνεργασίας

Την υπογραφή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλη Αποστόλου αναμένει η τελική απόφαση για το Μέτρο 16 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ΑγροΤύπου. Το εν λόγω μέτρο αφορά στην εφαρμογή καινοτόμων δράσεων μέσα από την συνεργασία αγροτών-κτηνοτρόφων με φορείς. Ως στόχος αναφέρεται η βελτίωση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων (Υπομέτρο 16.1-2) και οι περιβαλλοντικές δράσεις για την κλιματική αλλαγή (Υπομέτρο 16.1-5). Το ύψος της ενίσχυσης για τη σύσταση επιχειρησιακής ομάδας είναι 5.000 ευρώ, ενώ για τη δράση 2 που θα προκηρυχθεί αργότερα κυμαίνεται από 145.000 έως 445.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση θα προκηρυχθεί ή πρώτη Δράση για το κάθε υπομέτρο που αφορά στη σύσταση της επιχειρησιακής ομάδας. Η σύσταση της επιχειρησιακής ομάδας ενισχύεται κατ’ αποκοπή, με 5.000 ευρώ.

Η επιχειρησιακή ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από δύο τουλάχιστον μέλη, το ένα εκ των οποίων πρέπει να δραστηριοποιείται σε τομείς γεωργίας ή κτηνοτροφίας (αγρότης ή κτηνοτρόφος) και τα υπόλοιπα μπορεί να είναι:

-Ερευνητικοί φορείς

-Επιχειρήσεις που εμπλέκονται στους τομείς της γεωργίας

-Σύμβουλοι επιχειρήσεων

-Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.α.

Τα επιχειρησιακά σχέδια επιλέγονται βάση κριτηρίων επιλογής με ελάχιστη βαθμολογία τα 45 μόρια.

Όσον αφορά την επιλεξιμότητα των επιχειρησιακών ομάδων εξετάζεται:

-Εάν υπάρχει κάποιος στην σύνθεση της ομάδας που έχει ξανασυμμετάσχει σε παρόμοια έργα

-Εάν υπάρχει συμπληρωματικότητα των ρόλων ανάμεσα στα μέλη της ομάδας

Για το υπομέτρο 16.1-2, πόσο αντιπροσωπευτικά είναι τα μέλη της (εάν υπάρχει διεπαγγελματική οργάνωση).

Για το υπομέτρο 16.1-5, η σημαντικότητα και η περίπτωση του περιβαλλοντικού προβλήματος.

Όσον αφορά το επιχειρησιακό σχέδιο εξετάζεται:

-Η ποιότητα της πρότασης

-Εάν είναι σαφής και τεκμηριωμένη

Τέλος εξετάζονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις ανάλογα το υπομέτρο στο οποίο ανήκει η πρόταση.

agrotypos.gr

Σχετικά άρθρα