Στη Χώρα μας θα έπρεπε η εξουσία να κερδίζεται και όχι να παραδίδεται.

Σχετικά άρθρα