Καλή Επ+Ανάσταση!… του Μαρίνου Γαλανάκη

Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες· ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰςμάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων. (Ψαλ. 126, 1)

Μετάφραση: Εάν ένα σπίτι δεν χτίστηκε με τη θέληση και την ευλογία του Θεού, άδικα κοπίασαν να το χτίσουν οι χτίστες. Εάν ο Θεός δεν διαφυλάξει ένα Κράτος (πόλιν), μάταια ξαγρυπνά ο φύλακας, που έχει καθήκον να το φυλάσσει.

Από τα όσα βλέπω κι ακούω:

Αμφιβάλλω αν, η «Ευρωπαϊκή Ένωση» αποτελεί πολιτικό οικοδόμημα, που χτίστηκε με τη θέληση και  την ευλογία του Θεού. Και τούτο γιατί, αυτοί, που συνέλαβαν την ιδέα και προέβησαν στην ίδρυσή της δεν ήταν προσκείμενοι προς το Θεό, αλλά προς το Σατανά. Και αυτοί, που την εξουσιάζουν αποτελούν «τσιράκια» του Σατανά.

Ήταν και είναι Εβραιοσιωνιστές. Δεν επιδίωξαν να ιδρύσουν και δεν επιδιώκουν να κυβερνούν κράτος, που να βασίζεται πάνω σε αξίες ηθικές, έντιμες και να υπηρετεί αξίες ακατάλυτες. Όπως:

Τη Δικαιοσύνη, έναντι της αδικίας. Την Αλήθεια, έναντι του ψεύδους. Την Ειλικρίνεια, έναντι της απάτης. Την Αγάπη, κατά του μίσους και του φθόνου. Την Ισότητα των πολιτών. Τις ίσες ευκαιρίες, την ίση αντιμετώπιση. Έναντι στις υποκειμενικές προτιμήσεις, τις ταξικές διαιρέσεις, την ευνοιοκρατία, το «ρουσφέτι». Ισονομία και Ισοπολιτεία. Ισότητα έναντι των Νόμων. Νόμους ηθικούς, αντικειμενικούς, αταξικούς, δίκαιους και καθολικούς, ώστε να εκλείψουν οι διαμαρτυρόμενοι. Τα χρηστά ήθη, σε αντίθεση προς την ανηθικότητα, που όχι μόνο κυριαρχεί, αλλά κ ενθαρρύνεται, καλλιεργείται ποικιλότροπα, κ επιβραβεύεται, ενώ καταλύεται το ήθος και το έθος, όπως αυτά θεμελιώθηκαν από παράδοση αιώνων.Την ορθολογική ανάπτυξη του Πολιτισμού, σε αντίθεση της υποκουλτούρας, που προωθείται και διαφημίζεται. Τη χρήση του κοινού νομίσματος ως μέσου εξισορρόπησης των ανισοτήτων και όχι ως αυτοσκοπό και συγκέντρωση του υλικού πλούτου από τους ισχυρούς, για την υποδούλωση, την εξαχρείωση, τον εξευτελισμό, τη διατίμηση, την καταστροφή των άλλων. Και δεν είναι, φυσικά, μόνο αυτά. Υπάρχουν κι άλλα. Διάλεξα μόνον ορατά μέρη του παγόβουνου…

Με τις θέσεις και αντιθέσεις που προανέφερα έδωσα το σκίτσο, τα «σουσούμια», – αν αναγνωρίζετε το περιεχόμενο και τη σημασία της λέξης –  του Κράτους και του Παρακράτους.

Πάρετε τις θέσεις χωριστά από τις αντιθέσεις. Και προσπαθήσετε να συνθέσετε την εικόνα, το εκμαγείο, του Κράτους από τη μια, και του Παρακράτους από την άλλη. Και κατόπιν προσπαθήσετε να εφαρμόσετε το ένα και το άλλο εκμαγείο στο πρόσωπο της Ε.Ε….

Απαντήστε μου τώρα: Ποιο από τα δυο ταιριάζει στο πρόσωπο αυτού του Μορφώματος; Το εκμαγείοΚράτους, που, ελπίζω, θα ευλογούσε ο Κύριος ή το εκμαγείο Παρακράτους, που, πιστεύω πως  ευλογεί οΣατανάς, που και κυβερνά την Ε.Ε., διά των εκπροσώπων του;

Αν βρείτε πως ταιριάζει στην Ε.Ε. το δεύτερο εκμαγείο, τότε, λυπούμαι, αλλά «εις μάτην εκοπίασαν οι οικοδομούντες». Το οικοδόμημα είναι σαθρό και θα καταρρεύσει…

Ως εκ τούτου προσέχετε μη και βρεθείτε μέσα κατά την κατάρρευση. Θα υποστείτε συνέπειες από ελαφρούς τραυματισμούς, ως και απώλεια της υπόστασής Σας…

Να ξέρετε δε ότι: «Οι φυλάσσοντες», από καιρό έχουν αποστασιοποιηθεί. Κρίνουν πως οι «μισθοί» – κοινώς «αρπαχτή» – που αποκόμισαν, τους είναι αρκετή προς το παρόν, ώσπου να στήσουν νέα Πυραμίδα – κοινώς «παγίδα» ή «φιάσκο» ή «απάτη» – στην οποία θα παρασύρουν τις επόμενες γενιές, που ωστόσο θα έχουν ξεχάσει τα παρόντα, γιατί εμείς οι παρόντες, θα έχομε γίνει παρελθόντες…

Κι αυτά, που εγώ γράφω σήμερα, δεν θα τους είναι προσιτά, ώστε κάτι κάποιο να υποψιάσει…

Μπαίνομε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Την Εβδομάδα των παθών του Κυρίου.

Εμείς οι Έλληνες Χριστιανοί, παράλληλα, ζούμε και τη Μεγάλη Εφταετία των παθών του Ελληνισμού και της Χριστιανοσύνης.

Η Εβδομάδα των παθών του Κυρίου τελειώνει. Την ακολουθεί όμως η λαμπρή  μέρα της Ανάστασης. Και«Δεύτε, λάβετε φως, εκ του ανεσπέρου Φωτός! Και δοξάσατε Χριστόν, τον Αναστάντα εκ νεκρών»!

Η εφταετία των παθών του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού, θα ευχόμουν – κ εύχομαι –  να τελειώσει με την Ανάσταση του Κυρίου και να μη χρειαστεί Επ-Ανάσταση του Λαού, ως συμπλήρωμα…

Να γνωρίζετε όμως ότι, «τούτο το γένος  ουκ εκπορεύεται ει μη εν προσευχή και νηστεία». Αλλά τούτο το γένος, που μας κατατυραννεί δεν απευθύνεται μόνο σ’ Εμάς. Απευθύνεται σε όλους τους Λαούς της Γης, με πιθανή την εξαίρεση ενός. Προς Εμάς δείχνει πιο μεγάλη σκληρότητα. Τον ευχαριστούμε, γιατί θ’ αμειφθούμε, για όσα κακά μας προκαλεί…

Όμως, πέραν από τhν προσευχή και τη νηστεία, να λάβετε σοβαρά υπόψη Σας πως:

«…οἶμαι δ’ ἐγὼ ταῦτα γίγνεσθαι οὐχ ὅπως τοὺς αὐτοὺς
χοροὺς κρίνωσιν οἱ πολῖται, οὐδ’ ὅπως τοὺς αὐτοὺς αὐλητὰς
ἐπαινῶσιν, οὐδ’ ὅπως τοὺς αὐτοὺς ποιητὰς αἱρῶνται, οὐδ’
ἵνα τοῖς αὐτοῖς ἥδωνται, ἀλλ’ ἵνα τοῖς νόμοις πείθωνται.
τούτοις γὰρ τῶν πολιτῶν ἐμμενόντων, αἱ πόλεις ἰσχυρόταταί
τε καὶ εὐδαιμονέσταται γίγνονται· ἄνευ δὲ ὁμονοίας οὔτ’
ἂν πόλις εὖ πολιτευθείη οὔτ’ οἶκος καλῶς οἰκηθείη.»
 (Ξενοφ. Απομν. Δ΄,4,16).

Μετάφραση:«… νομίζω δε εγώ, ότι γίνονται αυτά όχι διά να βραβεύσουν οι πολίται τους ιδίους (δικούς τους) χορούς, ούτε διά να επαινούν τους ιδίους (δικούς τους) αυλητάς, ούτε διά να προτιμούν τους ιδίους (δικούς τους) ποιητάς, ούτε διά να έχουν τας ιδίας (αυτές, που τους αρέσουν) απολαύσεις, αλλά διά να πείθωνται εις τους νόμους. Διότι, όταν οι πολίται μένουν σταθεροί εις τους νόμους, αι πόλεις γίνονται ισχυρόταται και ευτυχέσταται, χωρίς δε ομόνοιαν ούτε πόλις θα ημπορούσε καλά να κυβερνηθή ούτε σπίτι καλά να διοικηθή.» (Βάρναλης). (σημ.: ό,τι είναι μέσα σε παρένθεση, αποτελεί επεξηγήση δική μου).

Και δυστυχώς οι Λαοί κατά την εποχή μας είναι πολύ διχασμένοι.  Κι ο Ελληνικός Λαός εξακολουθεί να μένει με τη

«Διχόνοια  που βαστάει ένα σκήπτρο η δολερή,

κάθ’ ενός χαμογελάει,  πάρ’ το,  λέγοντας, και συ» (Δ. Σολωμός: «Ύμνος  εις την Ελευθερίαν, 144) …

Και κάτι ακόμα: Όπου δεν πείθει ο Λόγος της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας, πίπτει ή «τόμαχοκ» ή «S-400»  ή «αέρια χημικά» και μάλιστα όταν στον ΟΗΕ Προεδρεύουν οι ΗΠΑ…

Κ εγώ είπα και το ξαναλέω:

«Αισχρόν εστι σιγάν, της Ελλάδος πάσης αδικουμένης… Ου γαρ έστιν, ουκ έστι των έξω της πόλεως εχθρών κρατήσαι πριν αν τους εν αυτή τη πόλει κολάσητε εχθρούς.» (Δημοσθένης).

Εμείς όμως, όχι μόνο δεν τους «κολάσαμε», αλλά τους έχομε και σ’ ελεύθερη κυκλοφορία και ασχημοσύνη, ώστε να εξακολουθούν να κολάζουν εμάς.

– Δεν τους ξέρετε; Σώωωπα! Αγνοείτε τους: Κ. Σημίτη, Ευ. Βενιζέλο, Γ. Α. Παπανδρέου, Α. Σαμαρά, Λ. Παπαδήμ(ι)ο,  Γιαν. Παπαντωνίου, Γκ. Χαρδούβελη, Γιαν. Στουρνάρα. Πρωτοκλασάτα στελέχη του Επιτελείου, που έφερε τον Ελληνισμό στη σημερινή κατάσταση. Κι ας περιοριστώ σ’ αυτούς. Πότε λοιπόν αυτοί θα λογοδοτήσουν στον Ελληνικό Λαό;  Γιατί μένουν αδιατάραχτοι; Ποιος τους έχει όργανά του και τους προστατεύει; Είναι συμπράττοντες κ οι παρόντες διαχειριστές της εξουσίας και δεν διαταράσσουν τη γαλήνη της ζωής τους, όταν αυτοί έχουν κάμει τη δική μας ζωή πατίνι;

Έτσι όμως, και με τον Εβραιοσιωνισμό καβάλα,  δουλειά, δε γίνεται…

Άντε, και Καλή Επ-Ανάσταση!

ellinikisalpigga  9.4.2017, Κυριακή των Βαΐων.

Σχετικά άρθρα

Δείτε επίσης

Close