Nova Professional Economy 23 euro!!!

Τα σχέδια του Μιχάλη Σάλλα για την Παγκρήτια Τράπεζα

Μια νέα δημιουργική περίοδος για την Παγκρήτια Τράπεζα ξεκινά με την απόκτηση της στρατηγικής συμμετοχής της από τη Lyktos Participations.

Την περασμένη Παρασκευή η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μέσω του SSM, έδωσαν το πράσινο φως για την είσοδο της Lyktos ως στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας. Η ειδική συμμετοχή της Lyktos στην Παγκρήτια ανέρχεται σε 21,49%. Με το μερίδιο αυτό η Lyktos, σύμφωνα με το καταστατικό του πιστωτικού ιδρύματος, θα έχει το δικαίωμα διορισμού του διευθύνοντος συμβούλου της Συνεταιριστικής Τράπεζας, όπως και της τοποθέτησης δύο ακόμη μελών στο εννεαμελές διοικητικό συμβούλιό της.

Η συμμετοχή υλοποιείται σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις συνεταιριστικές τράπεζες και διασφαλίζει τον συνεταιριστικό χαρακτήρα της Παγκρήτιας. Οπως δήλωσε ο πρόεδρος της Lyktos Μιχάλης Σάλλας: «Η συμμετοχή μας στην Παγκρήτια αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης μας στην οικονομία της Κρήτης, στη δυναμική των συνεταιριστικών τραπεζών αλλά και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας συνολικότερα.

Αμεσος στόχος μας είναι να στηρίξουμε τη διοίκηση της τράπεζας στην εκπόνηση ενός σχεδίου ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του πιστωτικού ιδρύματος για την περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, την προάσπιση των συμφερόντων των 84.000 μεριδιούχων-μετόχων μας και την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας». Το project αυτό αποτελεί αναπτυξιακό στοίχημα για την κρητική οικονομία.

Ο πρωτογενής τομέας και η μεταποιητική βιομηχανία στον χώρο της αγροτοδιατροφής, ο τουρισμός, οι μεταφορές, ο πολιτισμός, η ενέργεια κ.ά. είναι ορισμένοι από τους πυλώνες όπου μπορεί να επενδύσει μια περιφερειακή τράπεζα όπως η Παγκρήτια. Τα κεφάλαια της αύξησης υπερκαλύπτουν τις κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας, όπως αυτές ορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος. Στην παρούσα φάση θα ξεκινήσει μια σειρά ενεργειών που θα μεταμορφώσουν το πιστωτικό ίδρυμα σε έναν σύγχρονο, υψηλού επιπέδου χρηματοοικονομικό οργανισμό.

Η τράπεζα αναμένεται να προχωρήσει στην ενίσχυση της κερδοφορίας και των εποπτικών δεικτών με ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, όπως συμβουλευτική τραπεζική στους βασικούς τομείς της τοπικής οικονομίας και νέα καταθετικά προϊόντα. Ακόμη, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, θα επιδιωχθούν η διεύρυνση της καταθετικής βάσης με προσέλκυση νέων πελατών, η μείωση του καταθετικού κόστους και ο μηδενισμός των χρηματοδοτικών αναγκών της τράπεζας από τον ELA.

Επίσης, η Παγκρήτια θα προχωρήσει σε δημιουργία treasury για την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας (π.χ. εξαγωγές, τουρισμός) μέσω εξειδικευμένων προϊόντων. Στόχο της αποτελεί η αναδιοργάνωση και ενίσχυση της στελέχωσής της, ιδιαίτερα στον τομέα των NPLs (μη εξυπηρετούμενα δάνεια). Η τράπεζα περνάει σε μια νέα εποχή που θα αναμορφώσει τον τομέα χορηγήσεων και θα αναβαθμίσει τις δομές της εταιρικής της διακυβέρνησης.

Η Παγκρήτια ιδρύθηκε το 1993. Είναι η μεγαλύτερη συνεταιριστική τράπεζα στην Ελλάδα με έδρα την Κρήτη και άδεια λειτουργίας σε όλη την ελληνική επικράτεια. Διαθέτει δίκτυο συνολικά 54 καταστημάτων, εκ των οποίων τα 47 στην Κρήτη. Το 2016 πραγματοποίησε κέρδη μετά από φόρους ύψους 10,4 εκατ. ευρώ. Είχε καταθέσεις που ανέρχονταν στο 1 δισ. ευρώ και δάνεια μετά από προβλέψεις 1,2 δισ. ευρώ.

Το μερίδιο αγοράς της στις καταθέσεις στην Κρήτη ανέρχεται στο 14% και 21% στον Νομό Ηρακλείου. Η εξάρτησή της από τον ELA ανέρχεται στο 5% του συνολικού της ενεργητικού. Από το 2007 συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για χορήγηση κεφαλαίων ύψους 250 εκατ. ευρώ και από το 2011 με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για χορήγηση κεφαλαίων ύψους 17,5 εκατ. ευρώ.

Οι τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τους βασικούς πελάτες της, καθώς έχουν απορροφήσει το 90% του συνόλου των δανείων που έχει χορηγήσει η τράπεζα. Το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτήσεων διανέμεται μεταξύ στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων.

Οι βασικοί κλάδοι που χρηματοδοτεί είναι το εμπόριο, ο τουρισμός, η βιομηχανία, η βιοτεχνία και οι κατασκευές.

flashnews.gr

Σχετικά άρθρα