Ρέθυμνο: Οδηγίες για την αντιπυρική περίοδο

Το τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης επιθυμεί να ενημερώσει τους πολίτες ότι από τις 13.6.2016 έχει τεθεί σε εφαρμογή η με αριθμό πρωτοκόλλου 59/13-6-2017 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης (ΑΔΑ: ΩΜΑΚ7ΛΚ-Ζ2Ζ), σύμφωνα με την οποία, σε ημέρες κατά τις οποίες ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την ημερήσια ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι 4 και 5, απαγορεύεται η κυκλοφορία των πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων και παραμονής και διανυκτέρευσης εκδρομέων  καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου, (από 06.00 της ημέρας για την οποία ισχύει η ανακοίνωση  έως τις 06.00 της επόμενης ημέρας) στις παρακάτω ευαίσθητες και δασικές περιοχές:

Δήμος Ρεθύμνης: Περιαστικά δάση Ευλιγιά , Προφ.Ηλία και Αγίου Ιωάννη

Δήμος Αγίου Βασιλείου: Περιαστικά Δάση Κισσού, Αγκουσελιανών και Αγ.Ιωάννου, καθώς και στην περιοχή Πρέβελη, που περιλαμβάνει την λίμνη Πρέβελη ( εκτός του αμμώδους τμήματος της παραλίας) καθώς και τις αναδασωτέες εκτάσεις δυτικά της λίμνης

Δήμος Μυλοποτάμου: φαράγγι Μαργαριτών

Η παραπάνω Απόφαση ελήφθη σε εναρμόνιση με την 4011/2-6-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης , την 33139/355/7-6-2017 Απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, και την 198/9-6-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, σύμφωνα με τις οποία προτείνεται η από τους Αντιπεριφερειάρχες εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς δάση και ευπαθείς περιοχές, σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους.

Η παραπάνω απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης ισχύει καθ΄όλη την διάρκεια της Αντιπυρικής Περιόδου.

Υπενθυμίζεται δε ότι κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, απαγορεύεται αυστηρά με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο.

Εφόσον αντιληφτείτε πυρκαγιά καλέστε αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για το σημείο, όπου βλέπετε την πυρκαγιά. Μην κλείσετε το τηλέφωνο μέχρις ότου το τηλεφωνικό κέντρο της Πυροσβεστικής σας ρωτήσει ό,τι πληροφορία θεωρεί απαραίτητη.

Επίσης, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είτε διότι βρίσκεστε σε κίνδυνο, είτε προκειμένου να αναφέρετε ένα έκτακτο γεγονός μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112, με δυνατότητα δορυφορικού εντοπισμού της θέσης του καλούντος, ακόμα και σε περιοχές χωρίς δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για τους τρόπους αυτοπροστασίας και δράσης σε περίπτωση πυρκαγιάς, άλλα και άλλου έκτακτου γεγονότος μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας www.civilprotection.gr

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας.

Σχετικά άρθρα