Internetikes ιστορίες του Νίκου Θεοδωράκη

Γράφει ο Νίκος Θεωδοράκης
Δημοσιογράφος
http://www.thrapsaniotis.gr

Στο Internet η Ελλάδα αναστενάζει. Σύμφωνα με έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), οι προσφερόμενες ταχύτητες από τους παρόχους στην πράξη αντιστοιχούν στο 1/3 των ονομαστικών ταχυτήτων.

Μάλιστα, τόσο απλά τα λένε στην έκθεση τους οι αρμόδιοι φορείς. Και δεν παίρνει κάποιος ένα φραγγέλιο να πει σ’ αυτούς τους παρόχους: Δεν δικαιούστε κύριοι να πουλάτε ακριβά στους καταναλωτές – πολίτες υπηρεσίες που δεν είστε σε θέση να προσφέρετε. Αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρχει κράτος υπεύθυνο και όχι μαριονέτα των δανειστών, όπως είναι αυτοί που μας κυβερνούν τυπικά σήμερα.

Ειδικά για τις πιο διαδεδομένες συνδέσεις ADSL που παρέχουν ταχύτητες μέχρι 24 Mbps, η ΕΕΤΤ αναφέρει ότι η πραγματική ταχύτητα «κατεβάσματος» πληροφοριών αντιστοιχεί στο 32,26% της ονομαστικής ταχύτητας. Ο μέσος όρος όλων των συνδέσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα παρέχει στον χρήστη ροή καθόδου πληροφοριών που αντιστοιχεί στο 40% της ονομαστικής τιμής. Τι ωραίες δια[πιστώσεις…

«Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο μέσος όρος των μετρήσεων όλων των πακέτων δείχνει ποσοστό ονομαστικής ταχύτητας, που επιτυγχάνεται, ίσο με 39,26% στη ροή καθόδου και 62,60% στη ροή ανόδου», αναφέρει η έκθεση της ΕΕΤΤ. Επιμένουν!

Η Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2016-2017 συνιστά την ετήσια έκθεση της ΕΕΤΤ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) για την εφαρμογή του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2015/2120 σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό Διαδίκτυο.

Είναι η πρώτη φορά που συντάσσεται, και προς την κατεύθυνση αυτή η EETT όπως και οι λοιποί ρυθμιστές της τηλεπικοινωνιακής αγοράς της Ε.Ε. απέστειλαν ειδικά ερωτηματολόγια στους μεγαλύτερους εγχώριους παρόχους, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για θέματα του Κανονισμού, και συγκεντρώθηκαν οι υπάρχοντες όροι συμβολαίων των παρόχων, ώστε να εξεταστούν οι απαραίτητες αλλαγές για την καλύτερη ενημέρωση των συνδρομητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.

Στον τομέα της παρακολούθησης ποιότητας δικτύων, η ΕΕΤΤ αξιοποίησε την πλατφόρμα «Υπερίων», με σκοπό τη διεξαγωγή μετρήσεων, ενώ το 2016 πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά μετρήσεις στο πεδίο για την παρακολούθηση της απόδοσης των κινητών δικτύων.

Επίσης, στην έκθεση παρουσιάζονται και τα παράπονα που λαμβάνει το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της ΕΕΤΤ, τα οποία σχετίζονται με τα θέματα του Κανονισμού. Τελικά πόσο σοβαρό είναι να… μαζεύουμε στοιχεία χωρίς να τα χρησιμοποιούμε για να αναζητήσουμε ευθύνες;

Σε ό,τι αφορά την απόδοση των δικτύων, η ΕΕΤΤ διαπιστώνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, (από ποιόν, δεν μας λέει…) καθώς οι πραγματικές ταχύτητες μετάδοσης είναι υποδεέστερες των ονομαστικών. Αυτό δείχνουν και τα παράπονα των καταναλωτών που φτάνουν στην ΕΕΤΤ, που σε ποσοστό 90% αφορούν στη χαμηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όσον αφορά τη διαχείριση κίνησης, η πλειονότητα των πρακτικών αφορά στην προτεραιοποίηση κίνησης με αυστηρότερες απαιτήσεις ποιότητας, όπως η κίνηση φωνής ή βίντεο, ή σε φραγές για λόγους ασφαλείας, ή σε φραγές που τίθενται από τους ίδιους τους συνδρομητές (π.χ. υπηρεσίες γονικού ελέγχου).

Όσοι ασχολούνται με το διαδίκτυο ως μέρος της εργασίας τους το γνωρίζουν καλά πως δεν είναι λίγες οι φορές που αυτό σέρνεται και δεν είναι σε θέση να κάνουν απλές δουλειές. Αλλά τίθεται το ερώτημα: Σε ποιον θα έπρεπε να απευθυνθούν και από θα ζητήσουν ευθύνες αφού όλοι οι πάροχοι, με διαφορετικά ονόματα, λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών ήταν η «γροθιά» στο μονοπώλιο του ΟΤΕ… Τώρα μπορούμε να το δούμε καθαρά… Όπως το ίδιο συνέβη και κάθε τομέα δημόσιο που ιδιωτικοποιήθηκε στην Ελλάδα, έτσι και στις τηλεπικοινωνίες βλέπουμε να έχουν εντέλει πολύ πιο ακριβές τιμές και τι σύμπτωση, όλοι τις ίδιες υπηρεσίες με μικρές παραλλαγές, όχι και τόσο φοβερές…

Σχετικά άρθρα

Δείτε επίσης

Close