Συμμετοχή της ΔΕΥΑΡ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE

Η ΔΕΥΑΡ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE, με τίτλο «Νέα προσέγγιση για ενεργειακά αυτόνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και διαχείρισης βιοστερεών». Την πρόταση συνέταξε και κατέθεσε στο σχετικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Δρ. Πέτρος Γκίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και Διευθυντής του Εργαστηρίου Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών. Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα συμμετέχουν εκτός από το Πολυτεχνείο Κρήτης, που είναι ο Επικεφαλής, η ΔΕΥΑΡ καθώς και εταιρίες και επιστημονικά ινστιτούτα από την Ελλάδα, την Ισπανία και την Μεγάλη Βρετανία.

Το Πρόγραμμα επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενεργειακή αξιοποίηση των βιοστερών (λυματολάσπη) με χρήση συνδυασμού των πρωτοποριακών τεχνολογιών της μικροκοσκίνησης και αεριοποίησης, για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Η εφαρμογή αναμένεται να μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΡ. Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή της σχετικής τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, στην οποία εργάζεται το εργαστήριο του Αν. Καθηγητή Πέτρου Γκίκα. Η εφαρμογή θα γίνει στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1 Σεπτεμβρίου 2017 και θα έχει διάρκεια 3 ετών.

Η πρώτη συνάντηση των Εταίρων θα γίνει στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

Σχετικά άρθρα