Βασικές γνωστικές ικανότητες πριν το νηπιαγωγείο

Γράφει ο Μανόλης Η. Θεοδοσόπουλος- Λογοθεραπευτής

Το θέμα σήμερα είναι τα βασικά γλωσσικά προσόντα που πρέπει να έχουν τα παιδιά πριν ξεκινήσουν το νηπιαγωγείο. Αυτές είναι οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη μελλοντική μάθηση και ανάπτυξη.

(Σημείωση: Αυτές είναι γενικές δεξιότητες που πρέπει να έχουν τα παιδιά. Αλλά τα παιδιά αναπτύσσονται με το δικό τους ρυθμό. Κάποια θα αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες λίγο νωρίτερα και κάποια θα τις αναπτύξουν αργότερα.)

Κοινωνικές δεξιότητες

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές για την μάθηση των παιδιών. Στο σχολείο, τα παιδιά πρέπει να προσαρμοστούν σε νέες καταστάσεις, να επικοινωνούν με το δάσκαλο και τους μαθητές καθώς και να παίζουν με άλλους. Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι ο τρόπος που τα παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν τα συναισθήματά τους, να αντιλαμβάνονται πώς αισθάνονται οι άλλοι και να κατανοούν τις εκφράσεις του προσώπου. Ακολουθεί μια συνοπτική λίστα κοινωνικών δεξιοτήτων:

Να μιλάει για την επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων.

Να ακολουθεί απλούς κανόνες.

Να ζητά βοήθεια.

Αλληλεπίδραση με τους ενήλικες και τα παιδιά.

Συμμετοχή σε δραστηριότητες.

Ανάληψη ευθύνης για τα δικά του αντικείμενα και να σέβεται αυτά των άλλων.

Να επιδεικνύει αυτοέλεγχο.

Να μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του και να αρχίζει να τα ρυθμίζει σε νέες καταστάσεις.

Γλωσσικές δεξιότητες

Η γλώσσα είναι ένας από τους κύριους τρόπους που μαθαίνουν τα παιδιά όταν βρίσκονται στο σχολείο. Επομένως είναι σημαντικό να έχουν αυτές τις δεξιότητες:

Να κάνει συζητήσεις.

Να αναπαράγει μια ιστορία που μόλις άκουσε.

Να προσδιορίζει τους αριθμούς και τα γράμματα.

Να προσδιορίζει τουλάχιστον πέντε ή έξι χρώματα.

Να συνδυάζει δύο ιδέες σε μία πρόταση.

Έννοιες

Στο νηπιαγωγείο, τα παιδιά μαθαίνουν πολλά και αρχίζουν να κατανοούν ακόμη περισσότερες έννοιες σχετικά με το χρόνο, τις κατηγορίες τα αντικείμενα κ.ο.κ. Ωστόσο πρέπει έως ένα βαθμό να έχουν ανεπτυγμένες τις παρακάτω δεξιότητες σχετικά με διάφορες έννοιες:

Ταξινόμηση ανά κατηγορία (μέγεθος, σχήμα, χρώμα).

Να προσδιορίζει αντικείμενα που είναι ίδια και διαφορετικά.

Να κατανοεί κάποιες χωρικές έννοιες (μέσα / έξω, πάνω / κάτω, μπροστά / πίσω)

Να κατανοεί τις έννοιες του χρόνου, όπως χθες, σήμερα, αύριο.

Να έχει κατακτήσει τη φωνολογική επίγνωση.

Από όταν τα παιδιά αρχίζουν να αναγνωρίζουν τα γράμματα, πρέπει να αρχίζουν και να ζευγαρώνουν γράμματα και ήχους. Αυτές οι δεξιότητες είναι οι βάσεις για τη γραφή και την ανάγνωσης:

Να αναγνωρίζει ορισμένους ήχους γραμμάτων.

Να μπορεί να “αναμιγνύει” ήχους φτιάχνοντας μικρές λέξεις.

Να αναγνωρίζει κάποια κεφαλαία και πεζά γράμματα.

Να μπορεί να βάζει σε σωστή χρονολογική σειρά μία γνωστή του ιστορία.

Να μπορεί να προσδιορίζει τη θέση του τίτλου στο εξώφυλλο ενός βιβλίου.

Για απορίες, σχόλια, παρατηρήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο theodosopoulosm@gmail.com ή στο 693 60 60 070

Σχετικά άρθρα

Δείτε επίσης

Close