Λογοθεραπεία και εργασία στο σπίτι

Γράφει ο Μανόλης Η. Θεοδοσόπουλος- Λογοθεραπευτής

Ως λογοθεραπευτές,  γνωρίζουμε ότι οι εργασίες λογοθεραπείας στο σπίτι είναι σημαντικές επειδή διευκολύνουν τη γενίκευση και επιταχύνουν την πρόοδο. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει μόνο όταν οι λογοθεραπευτές το αναθέτουν στους γονείς και στα παιδιά στον κατάλληλο χρόνο.

Η εργασία δεν χρειάζεται να ελεγχθεί ή να βαθμολογηθεί, απλώς να διασφαλίζει ότι δεν θα ξεχαστούν συγκεκριμένες ασκήσεις ή τεχνικές εκτός της θεραπείας. Ο στόχος δεν είναι το παιδί να κάνει μια “αγγαρεία” αλλά να ενθαρρύνει τους γονείς να είναι ισχυρά  γλωσσικά πρότυπα. Παρέχει επίσης περισσότερες ευκαιρίες για το παιδί να χρησιμοποιήσει λεξιλόγιο που μπορεί να μην εμφανίζεται φυσιολογικά στη ρύθμιση της ομιλίας. Εάν και τα δύο μέρη δεν δραστηριοποιούνται στην παροχή, την αποδοχή και την εκτέλεση της εργασίας στο σπίτι, η πρόοδος θα είναι πιο αργή  για το παιδί.

Οι λογοθεραπευτές που δίνουν εργασίες για το σπίτι πρέπει να παρέχουν στους γονείς ιδέες που σχετίζονται με το σπίτι ή μετά από σχολικές δραστηριότητες.

  • Στόχοι των εργασιών.

Η σωστά ανατεθείσα λογοθεραπευτική εργασία επιτρέπει στους μαθητές να εξασκούν τους ήδη επιτυχημένους στόχους των συνεδριών. Ο στόχος της εργασίας πρέπει να είναι για το παιδί η διατήρηση της ικανότητας των ήδη κατακτημένων δεξιοτήτων και η αυτοματοποίηση των ήχων της ομιλίας. Τα παιδιά που συνεχίζουν την προσπάθεια βελτίωσης μέσα στη θεραπεία δεν θα πρέπει να παίρνουν εργασίες για το σπίτι.

  • Πώς δεν πρέπει να είναι μία εργασία για το σπίτι.

Η εργασία του λόγου δεν πρέπει να διδάσκει στους μαθητές νέες δεξιότητες ή να απαιτεί από έναν γονέα να αναλάβει το ρόλο ενός λογοθεραπευτή και να δοκιμάσει διαφορετικές μεθόδους και να πειραματιστεί με  τεχνικές. Οι γονείς θα πρέπει πάντα να αναζητούν επαγγελματική βοήθεια πριν προσπαθήσουν να διορθώσουν τα προβλήματα επικοινωνίας από μόνοι τους. Το Διαδίκτυο και διάφορες εφαρμογές προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία φύλλων εργασίας και δραστηριοτήτων που μπορεί να είναι πολύ δελεαστικό για τους γονείς να δοκιμάσουν μόνοι τους πριν από τη λογοθεραπεία, αλλά η πρόωρη αξιοποίηση αυτών των πόρων και χωρίς διαβούλευση μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εξέλιξη του παιδιού.

  • Αποτελέσματα ακατάλληλων εργασιών.

Η ακατάλληλα ανατεθείσα λογοθεραπευτική εργασία  μπορεί να οδηγήσει σε μικρή αλλαγή στην άρθρωση των ήχων ή ακόμα και στην οπισθοδρόμηση. Η ακατάλληλη εργασία στο σπίτι ενισχύει επίσης τις λανθασμένες συνήθειες ομιλίας. Τα παιδιά που πειραματίζονται στο σπίτι συνήθως εφαρμόζουν ένα λανθασμένο μοντέλο που μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα και να καθυστερήσει την εξέλιξή τους. Παρόλο που οι εργασίες στο σπίτι είναι κρίσιμες για την πρόοδο του παιδιού στην λογοθεραπεία, πρέπει να ανατεθούν κατάλληλα και μόνο από επαγγελματίες.

Για απορίες, σχόλια, παρατηρήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο theodosopoulosm@gmail.com ή στο 693 60 60 070.

Σχετικά άρθρα

Δείτε επίσης

Close