Πιστοποίηση Travelife Gold στα ξενοδοχεία Sentido Aegean Pearl και Pearl Beach

Τα ξενοδοχεία Sentido Aegean Pearl και Sentido Pearl Beach στο Ρέθυμνο έλαβαν τη διεθνή πιστοποίηση Travelife 2017-2019 – το χρυσό βραβείο για τρίτη συνεχή διετία, την ανώτερη δυνατή αξιολόγηση. Το σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης βιώσιμου τουρισμού Τravelife αξιολόγησε την απόδοση των ξενοδοχείων ως προς την υπευθυνότητά τους στη διαχείριση των οικονομικό-κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεών τους.

Για την επίτευξη της χρυσής πιστοποίησης Travelife Gold, τα ξενοδοχεία αξιολογήθηκαν στη βάση 163 κριτηρίων βιωσιμότητας σε μια διαδικασία αξιολόγησης που επαναλαμβάνεται κάθε δύο χρόνια. Τα κριτήρια αξιολόγησης συμπεριλαμβάνουν περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού και η μείωση των απορριμμάτων. Τα κοινωνικά κριτήρια αναγνωρίζουν τις θετικές δράσεις και πολιτικές των ξενοδοχείων ως προς την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων τους, τη συνεργασία με την τοπική κοινωνία και τις επιχειρήσεις, την προστασία των παιδιών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επίσης κριτήρια όπως η προστασία των τοπικών παραδόσεων, της φύσης, της χλωρίδας και της πανίδας.

 

Σχετικά άρθρα