Ρέθυμνο: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις εξετάσεις πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης), πρόκειται να διενεργήσει εξετάσεις απόκτησης πιστοποιητικού γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων (ΟΧΓΦ).

Για το σκοπό αυτό, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση, στα γραφεία του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης, Ηγ. Γαβριήλ 103-105, 2ος όροφος (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα).

To κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις, για κάθε ενδιαφερόμενο, αφορά μόνο στο ποσό για το προαπαιτούμενο παράβολο, χωρίς καμιά άλλη οικονομική επιβάρυνση.

Η προετοιμασία για τις εξετάσεις αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντος.

Η ημερομηνία των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από το εξεταστικό κέντρο στο άμεσο διάστημα, μόλις συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις, την αίτηση και την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου παρέχονται στα γραφεία του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ,  στα τηλέφωνα 2831343810 (κα Σωτηροπούλου) ή στα 28310-40052, 28310-40053, 28310-40054, καθώς και στην ιστοσελίδα www.kekaper.gr  

Σχετικά άρθρα