Αναβολή για το νέο σχεδιασμό στη δομή του Δήμου Ρεθύμνου

Αναβλήθηκε η συζήτηση για την τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνου κατόπιν αιτήματος των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, αφού πρόκειται για σημαντικό θέμα που χρειάζεται εμπεριστατωμένη μελέτη και δεν θα μπορούσε να συζητηθεί μαζί με τα υπόλοιπα 28 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν αντιδράσεις για την κάλυψη των θέσεων προϊσταμένων με διαμάχη των εργαζομένων ΠΕ με τους ΤΕ.

343 είναι οι εργαζόμενοι του Δήμου Ρεθύμνου, ανάγοντας το Δήμο στον μεγαλύτερο εργοδότη του νομού Ρεθύμνου, συνυπολογίζοντας και τους εργαζομένους των νομικών προσώπων.

Η συζήτηση για την αλλαγή οργανογράμματος στο Δήμο Ρεθύμνου, βρήκε εμπόδιο στη διαμάχη ανάμεσα στους εργαζομένους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τεχνολογικής εκπαίδευσης για το αν μπορούν να γίνουν προϊστάμενοι με ίσες ή όχι πιθανότητες.

Το θέμα εν τέλει παραπέμφθηκε σε μελλοντική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρεθύμνου, από τις παρατάξεις της μειοψηφίας, ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι υπάρχουν δήμοι που αναφέρουν ότι μπορεί να γίνει προϊστάμενος ένας ΠΕ ή ένας ΤΕ εργαζόμενος ή και ένας ΤΕ ελλείψει ΠΕ, ζήτημα που δεν έχει λυθεί ούτε σε υπουργικό επίπεδο.

Διαμάχη υπάρχει και από οικονομολόγους με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που επιθυμούν παραπάνω μοριοδότηση από μηχανικούς ΠΕ που θεωρείται ότι κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών λόγω της 5ετούς φοίτησής τους.

Έτερα ζητήματα του οργανισμού είναι ο διαχωρισμός του ταμείου από τα έσοδα του δήμου, όπως επιβάλει ο νόμος και η δημιουργία ενός γενικού τμήματος προμηθειών που θα καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών του δήμου και θα εξασφαλίζει καλύτερες τιμές σε διαγωνισμούς.

creteplus.gr

Σχετικά άρθρα