Με δύο ορκωτούς λογιστές ο διαχειριστικός έλεγχος στην ΚΕΔΗΡ

Με δύο ορκωτούς λογιστές θα γίνει ο διαχειριστικός έλεγχος στην ΚΕΔΗΡ μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης. Η απόφαση ελήφθη την Τρίτη ενώ για να υλοποιηθεί απαιτείται η επικύρωση από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου αναμένεται να τεθεί σε επόμενη συνεδρίαση του.

Ο διαχειριστικός έλεγχος θα ανατεθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε ορκωτούς λογιστές κοινής αποδοχής από όλες τις παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου με στόχο να φωτιστούν οι αποκαλύψεις περί μεγάλων ποσών που έβγαιναν και έμπαιναν ανεξέλεγκτα στο ταμείο της επιχείρησης τα προηγούμενα χρόνια.

Στην συνεδρίαση της Τρίτης συμμετείχαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΡ, οι επικεφαλής των παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και δημοτικοί σύμβουλοι που θέλησαν να είναι παρόντες.

Σχετικά άρθρα