Ρέθυμνο: Παρουσίαση του βιβλίου “Ψυχαρίδα”

Ο Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη και η Κοινότητα Χαµαλευρίου (∆ήµος Ρεθύµνου) σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Ντακάκη “Ψυχαρίδα” την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018, στις 20:00,
στο Λαογραφικό Μουσείο «Το σπίτι του Πολιού» στο Αστέρι Ρεθύµνου.

Για το βιβλίο θα µιλήσουν: η κα Ρένα Παπατριανταφύλλου, Φιλόλογος, Γυµνασιάρχης, και ο κ. Γιάννης Σκεπετζής, Συνταξιούχος ∆άσκαλος.

Θα συντονίσει ο κ. ∆ηµήτρης Σερλής, Πρόεδρος Κοινότητας.

Σχετικά άρθρα