Minoan Lines

Νέος ΚΟΚ: Ριζικές αλλαγές και αυστηρά πρόστιμα

Ριζικές αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ),προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ιδιαιτέρα στον τομέα των πολυσυζητημένων, ταξί καθώς και στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Σκληροπυρηνικά τα μέτρα

Ενώ το σχέδιο νόμου προβλέπει μείωση έως και 40% σε όλα τα πρόστιμα, εξαίρεση αποτελούν οι παραβάσεις, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η σύναψη αυτοσχέδιων αγώνων, η παραβίαση κόκκινου σηματοδότη και stop και η παράνομη προσπέραση. Οι καθαυτές παραβάσεις, όχι μόνο αυξάνονται χρηματικά (προβλέπεται τριπλάσια προσαύξηση), αλλά αν ο οδηγός μέσα σε διάστημα πέντε χρόνων τις διαπράξει τρεις φορές, του αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης παντοτινά. Στο πλαίσιο των νέων παραβάσεων ο νέος κοκ προβλέπει και τις χειρονομίες μεταξύ των οδηγών, όπως είναι η πλέον ελληνική χειρονομία της μούντζας. Τέλος,  η διάταξη που αναφέρει ότι αν το πρόστιμο αποπληρωθεί εντός δέκα ημερών από την ημέρα επιβολής του μειώνεται στο μισό, καταργείται.

Οι παραβάσεις με τα νέα δεδομένα του νόμου χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: χαμηλής, μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας. Τα πρόστιμα της πρώτης κατηγορίας ανάγονται ως 100 ευρώ, της δεύτερης από 101 ως 300 ευρώ και της τρίτης κατηγορίας από 301 μέχρι και 600 ευρώ. Επίσης, στο πλαίσιο των προστίμων προβλέπονται και δύο επιπρόσθετες κατηγορίες, των οποίων η ποινή θα είναι αφαίρεση της άδειας οδήγησης για δύο μήνες (60 μέρες). Αυτές οι κατηγορίες είναι της πολύ υψηλής συχνότητας και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Στο πεδίο της ασφάλειας

Η χρήση κινητού χωρίς ακουστικά, η έλλειψη ζώνης ασφαλείας και η μεταφορά παιδιών χωρίς τα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας, είναι κάποιες από τις παραβάσεις που τιμωρούνται με αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων για 60 ημέρες. Όσον αφορά την χρήση κινητού και την ασφαλή μεταφορά παίδων, ωστόσο, σε περίπτωση επανάληψης εντός του διαστήματος έξι μηνών, ο παραβάτης θα πρέπει να ξαναδώσει εξετάσεις οδήγησης.

Οι παράνομες προσπεράσεις φορτηγών επιφέρουν αφαίρεση διπλώματος 30 ημερών, χωρίς αφαίρεση πινακίδων για την πρώτη φορά.

Το νέο σχέδιο νόμου τροποποιεί και τα όρια ταχύτητας σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας. Το κατώτατο όριο ανάγεται πλέον στα 70 χιλιόμετρα την ώρα.

Αφαίρεση και κατάθεση πινακίδων

Οι πινακίδες των οχημάτων που αφαιρούνται, καταχωρούνται σε αρχείο, στο οποίο τηρούνται τα στοιχεία όλων των οχημάτων της μονάδας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Για τους ιδιοκτήτες οχημάτων, που έχουν καταθέσει πινακίδες, ο νόμος προβλέπει την καταστροφή τους από την εκάστοτε αρμόδια εφορία, μετά το πέρας των δύο χρόνων ακινησίας του οχήματος. Ωστόσο, με ένα παράβολο ύψους 30 ευρώ, θα μπορούν οι οδηγοί να κάνουν άρση της κατάστασης ακινησίας.

«Γουρούνες»

Τα τετράτροχα αυτά οχήματα, σύμφωνα με άρθρο του σχέδιο νόμου, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν σε ασφαλτωμένες οδούς, αλλά κάθετα σε αυτές.

  Επίσης, ο νόμος απαγορεύει να ενοικιασθεί «γουρούνα» σε κάποιον που δεν κατέχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης. Αν συμβεί αυτό, επιβάλλεται στον εκμισθωτή και στον οδηγό (αν και εκείνος δεν έχει άδεια οδήγησης) το πρόστιμο των 1000 ευρώ. Σε περίπτωση επανάληψης του αδικήματος το ποσό γίνεται διπλάσιο καθώς ακολουθεί και κατάσχεση του οχήματος.

Τα οδικά τέλη

  Με βάση το άρθρο 87, θα υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από τον υπουργό στον διοικητή και υποδιοικητή σε θέματα υπηρεσίας και η δυνατότητα εξουσιοδότησης για θέματα λειτουργίας της γνωμοδοτικής επιτροπής οδικών υποδομών.

Όσον αφορά τα διόδια τέλη, διαχειρίζονται από την Υπηρεσία Οδικών Τελών και εισπράττονται σε ειδικό Κωδικό Αριθμό Εσόδου του τακτικού προϋπολογισμού.

Η αρμοδιότητα διαχείρισης των κυκλοφοριακών συνδέσεων, περιλαμβανομένων της είσπραξης των μισθωμάτων για νόμιμες και των αποζημιώσεων για τις αυθαίρετες κυκλοφοριακές συνδέσεις καθώς και η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, μετά την ολοκλήρωση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας προς το Δημόσιο και τα ταμειακά υπόλοιπα της ΤΕΟ ΑΕ,  μεταβιβάζονται στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών του υπουργείου Μεταφορών. Τέλος, οι εισπράξεις αποζημιώσεων από φθορές εθνικού οδικού δικτύου μεταβιβάζονται στην εκάστοτε τοπική Περιφέρεια.

Λεωφορεία και ΚΤΕΛ

Το σχέδιο νόμου, για την κυκλοφορία των λεωφορείων ΟΑΣΘ δεν επιτρέπει να υπερβαίνουν τα οχήματα τα 23 έτη. Επιπλέον, όσον αφορά το όριο ηλικίας των οδηγών, οροθετείται στα πενήντα έτη για τα λεωφορεία σχολικών μεταφορών, ενώ προβλέπει πενταετής παράταση με ανώτατο όριο τα εξήντα πέντε έτη μετά από εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς. Επιπροσθέτως, δόθηκε η δυνατότητα μετατροπής των ΚΤΕΛ σε ανώνυμες εταιρίες, για να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση όλων των ΚΤΕΛ της χώρας. Οι εταιρίες ΚΤΕΛ μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες εταιρίες δύο μορφών: ως α΄ μορφής, με εισφορά της κυριότητας των λεωφορείων ιδιοκτησίας των μετόχων της ΑΕ και ως β΄ μορφής, με μίσθωση στην ΑΕ των λεωφορείων φυσικών ή νομικών προσώπων που ήταν ενταγμένα στα ΚΤΕΛ (ν. 2963/2001, αρ. 3).

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει, επίσης, τις αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων οχημάτων, κυρίως αυτά που εισάγονται στην χώρα μας.

Απαιτείται βεβαίωση από τους εισαγωγείς που θα πιστοποιούν: τον αριθμό πλαισίου, το έτος κατασκευής, τον εξοπλισμό τις εκπομπές CO2, τις ανακλήσεις και τα χιλιόμετρα, οι οποίες  θα πρέπει να είναι μεταφρασμένες στα Ελληνικά. Για την βεβαίωση θα πρέπει να επιβληθεί παράβολο 20 ευρώ προς το Δημόσιο Απαιτείται να έχουν παραδοθεί εντός 15 ημερών από την ημέρα της κατάθεσης της αίτησης.

Παράλληλα δημιουργείται Παρατηρητήριο ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης των οχημάτων ανά τύπο στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Εταιρίες διαμεσολάβησης, ταξί

Το καινούριο σχέδιο νόμου θεσμοθετεί για πρώτη φορά άδειες λειτουργίας με όρους και τις προϋποθέσεις.

Η κυβέρνηση υιοθέτησε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και αναγνώρισε το δίκτυο Uber ως μεταφορικό έργο, ανατρέποντας τα δεδομένα στην λειτουργία των ταξί στην ελληνική αγορά και ρυθμίζει εκ νέου την λειτουργία όλων των εταιρειών διαδικτυακής μεσολάβησης για την μίσθωση ταξί.

Οι εταιρίες αυτές θα πρέπει να αποκτήσουν μια ειδική άδεια και να ορίσουν ως νόμιμο πλέον εκπρόσωπο τους την Ελλάδα. Για την αδειοδότησή τους, οφείλουν να υποβάλλουν μια σειρά από δικαιολογητικά, όπως για παράδειγμα, σύμβαση ορισμένου χρόνου με τουλάχιστον τρεις οδηγούς ταξί, επικυρωμένες άδειες κυκλοφορίας και στοιχεία για τις σχέσεις εργασίας με τους οδηγούς. Για την χορήγηση της αδείας θα πρέπει να υπάρχει η σχετική αίτηση, παράβολο των 1000 ευρώ και μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει γίνει έλεγχος από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή αν υπάρχει αυτός ο έλεγχος να κατατεθούν οι λόγοι. Ύστερα από όλα αυτά, η αρμόδια υπηρεσία θα πρέπει να εκδώσει την άδεια εντός 30 ημερών. Σε περίπτωση λειτουργίας της υπηρεσίας χωρίς την άδεια, θα επιβληθεί διακοπή της πρόσβασης στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα για δυο έτη. Επιπλέον, αν γίνει χρήση οχήματος, το οποίο δεν έχει σύμβαση με την υπηρεσία, ο νόμος προβλέπει αφαίρεση της άδειας οδήγησης, επίσης για δύο έτη και η αφαίρεση του δικαιώματος για την ίδρυση άλλου φορέα διαμεσολάβησης. Ακόμα, οι φορείς διαμεσολαβήσης είναι απαραίτητο να καταγραφούν σε ειδικό μητρώο. Επιπλέον, επιτρέπεται η μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων και διαφόρων αντικειμένων ως 20 κιλά, αφού θα υπάρχουν συνοδευτικά έντυπα και η χρέωση τους θα είναι ταξιμετρική. Υποχρεωτική θα είναι και η προταιρεότητα σε τυφλούς, αναπήρους και εγκύους.

Όσον αφορά τις παραβάσεις, προβλέπεται το πρόστιμο των 2000 ευρώ καθώς και αφαίρεση της άδειας για έξι μήνες στον οδηγό υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών. Θα συσταθεί επταμελή επιτροπή από το υπουργείο Μεταφορών που στόχο θα έχει να ελέγχει και να αξιολογεί τα ταξί καθώς και ψηφιακό μητρώο, στο οποίο θα καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των ταξί και των οδηγών.

Όσον αφορά την φορολογία, όλα τα έσοδα των εταιριών διαμεσολάβησης θα φορολογούνται με βάση την κειμενική νομοθεσία. Θα εκδίδονται, ωστόσο διαφορετικά φορολογικά στοιχεία για τους συνεργαζόμενους οδηγούς και άλλα για τον επιβάτη.

Σχετικά άρθρα