Nova Professional Economy 23 euro!!!

ΕΛΜΕΡ: Επιστολή διαμαρτυρίας για το στεγαστικό πρόβλημα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή κρούοντας τον «κώδωνα του κινδύνου» αναφορικά με τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας αναπληρωτές που ζουν σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και συνεχούς μετακίνησης από τόπο σε τόπο κάθε χρόνο. Αυτό έχει πολύ αρνητικές συνέπειες στην οικογενειακή και επαγγελματική τους ζωή ενώ, παράλληλα, αποτελεί τροχοπέδη στη θεμελίωση και εδραίωση μιας σταθερής παιδαγωγικής σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Είναι αυτονόητο το αίτημα όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας για άμεση πραγματοποίηση των χιλιάδων αναγκαίων μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών, αλλά και για την προώθηση ενός νομικού πλαισίου που θα εξισώνει τους όρους εργασίας και τα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα αναπληρωτών και μονίμων εκπαιδευτικών.

Καθώς πλησιάζει η έναρξη του νέου σχολικού έτους, προβλέπεται να οξυνθεί το πρόβλημα εξεύρεσης στέγης αλλά και του υψηλού κόστους ενοικίου που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί, αφού προσληφθούν ως αναπληρωτές σε σχολικές μονάδες της Π.Ε. Ρεθύμνου. Συγκεκριμένα, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το ποσοστό των θέσεων που καλύπτονται από αναπληρωτές συναδέλφους αγγίζει το 40%, η πλειονότητα των οποίων δυσκολεύεται να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης. Παράλληλα, σε μια πόλη 34.300 κατοίκων (απογραφή 2011) οι ενεργοί φοιτητές υπερβαίνουν τους 10.000, σύμφωνα με στοιχεία του Παν/μίου Κρήτης. Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς αλλά και τους φοιτητές απομένουν ελάχιστα σπίτια, συνήθως χαμηλής ποιότητας και σε πολύ υψηλές τιμές. Η κατάσταση έχει γίνει αφόρητη τα τελευταία χρόνια μετά την ανάδυση των διαδικτυακών πλατφορμών τουριστικής εκμετάλλευσης. Συνεπώς, πολλοί εκπαιδευτικοί αποθαρρύνονται να δηλώσουν το Ρέθυμνο στις προτιμήσεις τους, ενώ ένας αριθμός φοιτητών εγκαταλείπει την πόλη ή φιλοξενείται περιστασιακά ανάλογα με τις ανάγκες των σπουδών τους.

Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, παρόμοια προβλήματα με ακριβά ενοίκια και προβληματικές συνθήκες στέγασης εκπαιδευτικών αντιμετωπίζουν κι άλλες περιοχές με έντονη τουριστική ανάπτυξη. Μια από τις βραχυπρόθεσμες λύσεις που δρομολογήθηκαν ήταν η καταβολή από τον Δήμο Μυκόνου έκτακτου επιδόματος ενίσχυσης για τη σίτιση και στέγαση δημοσίων λειτουργών (όχι μόνο εκπαιδευτικών) ύψους περίπου 1000 ευρώ ετησίως. Η κίνηση αυτή κατέστη δυνατή με την αλλαγή εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών του νομοθετικού πλαισίου της παροχής κινήτρων σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές (νόμος 4483/2017, άρθρο 32 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4512/2018).

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται: «Οι ορεινοί δήμοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α΄87), οι δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους, των οποίων τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των δημοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές…., οι νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων αυτών, μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β. και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Για τις ανωτέρω παροχές λαμβάνεται απόφαση από το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία εξειδικεύονται οι κατά περίπτωση παροχές και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α.»

Ενώ παρακάτω στην παράγραφο 4 αναφέρεται: «Οι παροχές της παραγράφου 1 μπορούν να χορηγούνται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και από νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 18.000 κατοίκων, εφόσον αφορούν αποκλειστικά εργαζομένους που υπηρετούν σε αυτοτελή νησιά που συνιστούν τοπικές κοινότητες αυτών». Η διάταξη αυτή αποκλείει τις περιπτώσεις Δήμων όπως αυτός του Ρεθύμνου από τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, αν και το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξυμένο στην πόλη μας.

Σε διυπουργική σύσκεψη τον Οκτώβριο του 2017 αναφερθήκατε στην «περίπτωση της Σαντορίνης» και την «περίπτωση της Μυκόνου», που διευκολύνονται από τη νομοθετική ρύθμιση, κάνοντας έκκληση «στους δήμαρχους και τα δημοτικά συμβούλια να αναλάβουν το πρόβλημα αυτό της κατοικίας των εκπαιδευτικών μας και κυρίως στις τοπικές κοινωνίες να αγκαλιάσουν τους εκπαιδευτικούς…. ώστε να διαβιώνουν αξιοπρεπώς» (παραθέτουμε από τον Τύπο).

Ως ΕΛΜΕ Ρεθύμνου οφείλουμε να σας επισημάνουμε ότι η «περίπτωση του Ρεθύμνου» είναι επίσης εξαιρετικά επείγουσα και απαιτεί τη δική σας νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να διευρυνθούν οι δυνατότητες που δίνει ο νόμος 4483/2017 για την παροχή επιδόματος στέγασης. Αλλιώς θα μείνουμε στα «ευχολόγια», στις έκτακτες συσκέψεις κάθε Σεπτέμβριο και στη μετατόπιση των ευθυνών μεταξύ Υπουργείων, Δήμων και τοπικών φορέων. Ήδη οι μειωμένες προσλήψεις εκπαιδευτικών έχουν συντελέσει στην καθυστερημένη στελέχωση των σχολείων και η έλλειψη αξιοπρεπούς και ικανοποιητικής στέγασης για τους εκπαιδευτικούς θα προσδώσει εκρηκτικές διαστάσεις στο πρόβλημα. Η λύση που σας προτείνουμε θα αμβλύνει το πρόβλημα ώστε να μην παγιωθεί μια δυσφημιστική εικόνα για την πόλη μας, η οποία τελικά θα αποβεί εις βάρος των μαθητών μας και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου.

Αναμένουμε την ανταπόκρισή σας.

Nova Offer

Σχετικά άρθρα