Σταύρος Αρναουτάκης

Η αναπλ. καθηγ. Παν. Κρήτης κα Μαρίνα Τζακώστα προσκεκλημένη του συλλόγου Ρεθυμνιων Αττικής «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ»

Προσκεκλημένη του ιστορικού συλλόγου των αποδήμων Ρεθυμνίων Αττικής «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» θα είναι η αναπληρώτρια  καθηγήτρια του Παιδαγωγικού τμήματος προσχολικής εκπαί-δευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης κα Μαρίνα Τζακώστα – Θεοδωράκη. Μία εξαιρετική επιστήμων, που τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα  εστιάζονται στην ανάπτυξη της μητρικής γλώσσας παιδιών και εφήβων κατά την προσχολική και σχολική τους εκπαίδευση, την εκμά-θηση και τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, την ιστορική εξέλιξη των νεοελληνικών διαλέ-κτων και τη σχέση των τελευταίων με την Κοινή Νεοελληνική. Έλαβε υποτροφία το 2014 από το ίδρυμα Λάτση σχετικά με  την έρευνα μελέτης και δημιουργίας   «Μουσείου Προφορικής Ιστορίας (ΜΟΠΙ): ένα ‘βιωματικό ερευνητικό εργαλείο για τη διαφύλαξη και εκπαιδευ-τική αξιοποίηση της ιστορίας και της λαϊκής παράδοσης» με άμεσο αποτέλεσμα την ευαισ-θητοποίηση των μαθητών όσον αφορά τις διαλέκτους, τα ιδιαίτερα γλωσσικά χαρακτηρι-στικά τους, τη δομική γειτνίασή τους με τη Νέα Ελληνική και το ρόλο των διαλέκτων στη διατήρηση και διάδοση της τοπικής και εθνικής πολιτισμικής κληρονομιάς. Ως έμμεσα αποτε-λέσματα αυτής της μελέτης ήταν, πρώτον, η ενίσχυση της επίγνωσης των μαθητών ότι η διάλεκτος χαρακτηρίζεται από ένα πλήρες γραμματικό σύστημα, όπως και η Νέα Ελληνική και, δεύτερον, η βελτίωση της υφολογικής και κοινωνιογλωσσολογικής ενημερότητας των μαθητών, δηλαδή της συνειδητής γνώσης και του χειρισμού των γλωσσικών συγκειμένων μέσα στα οποία χρησιμοποιείται το διαλεκτικό υλικό.

Η πρόσκληση έγινε από τον πρόεδρο κο Γεώργιο Ν. Βλατάκη και τα μέλη του Δ.Σ.με αφορμή την πραγματοποίηση εκδήλωσης του συλλόγου που συμμετέχει στον εορτασμό του Ευρωπαϊκού Έτους πολιτιστικής κληρονομιάς 2018 , επιλέγοντας ως θέμα  «Η κρητική Διάλεκτος ως εργαλείο γλωσσικής διδασκαλίας και πολιτισμικής αφύπνισης», την Δευτέ-ρα 15 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 18:30 , στο κτίριο Κωστή Παλαμά του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ακαδημίας 48 & Σίνα).

Στην άνω εκδήλωση ο ιστορικός σύλλογος Ρεθυμνίων Αττικής δίνει μεγάλη βαρύτητα στο ζωτικό θέμα της κρητικής διαλέκτου που από πέρσι την 11-12-2017 απέστειλε ψήφισμα στο κο Πρύτανη Οδυσσέα Ζώρα περί ένταξης της διδαχής της κρητικής διαλέκτου στο Πανε-πιστήμιο Κρήτης για την διάσωση και διατήρηση της.

Δια τούτο προσκαλεί όλα τα κρητικά σωματεία να συνυπογράψουν συμπληρωματικό ψήφισμα σε συνέχεια του από 11-12-17, ενώνοντας ως μία φωνή το αίτημα της διδαχής της κρητικής διαλέκτου στο Παν. Κρήτης.

Ως εισηγητής θα συμμετέχει ο ομότιμος καθηγητής της γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης. Συντονίζει ο πρόεδρος του συλλόγου κος Γεώργιος Βλατάκης.

Ενδιαφέρον θα παρουσιάσει και η έκθεση βιβλίου με θέμα την κρητική διάλεκτο επ’ ευκαιρία   του  εορτασμού της Αθήνας ως παγκόσμια πρωτεύουσα βιβλίου για το έτος 2018 .Με κρητική μουσική θα πλαισιώσουν την εκδήλωση ο Μανώλης Μορσιαδάκης στη λύρα και  ο Ανδρέας Γεωργιλάκης στο λαούτο . Τέλος θα δοθεί δεξίωση. Είσοδος ελεύθερη .

Nova Professional Economy 23 euro!!!

Σχετικά άρθρα