Σταύρος Αρναουτάκης

Χρηματοδοτήσεις ύψους άνω του 1.500.000,00 ευρώ στο Δήμο Αμαρίου

Εγκρίθηκαν από τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη τα παρακάτω αιτήματα του Δημάρχου Αμαρίου που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση τους τον Οκτώβριο 2018

▪ Αναπλάσεις:  1. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΕ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» πρ/σμού 160.000,00€

  1. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

                    ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» πρ/σμού 200.000,00€

  1.                        «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» πρ/σμού   200.000,00€

▪ Κατασκευές:   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣ ΑΓΚΥΡΟΥΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΙΣ

Τ.Κ  ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» πρ/σμού 90.000,00.

▪ Επεκτάσεις:  «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» πρ/σμού 80.000,00€

▪ Αντικαταστάσεις: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.  ΜΕΡΩΝΑ» πρ/σμού

80.000,00€

▪ Επισκευές:      «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ» πρ/σμού

15.000,00€

▪ Μελέτη:     «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ, ΜΕΣΟΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΝΩΝ» πρ/σμού 70.000,00€

▪ Αντιμετώπιση  λειψυδρίας:

Από το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτήθηκε πρόσφατα ο Δήμος Αμαρίου, με το ποσό των 100.000,00€ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.  Η χρηματοδότηση αυτή είναι στη συνέχεια των 540.000,00€  που βρίσκονται  ήδη στη διαδικασία δημοπράτησης, έργων που αφορούν κατασκευή νέων δεξαμενών και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης (από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών 390.000,00€ και την Περιφέρεια Κρήτης 150.000,00€).

Τέλος ο Δήμαρχος Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός ευχαριστεί για ακόμη μία φορά τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση και τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη για την έμπρακτη στήριξή τους, αναφορικά με αιτήματα του Δήμου μας και την άμεση χρηματοδότησή τους και δήλωσε ότι: «Με τις χρηματοδοτήσεις αυτές θα γίνουν αναγκαία έργα αντιμετώπισης  προβλημάτων καθημερινότητας των δημοτών και αναβάθμιση των οικισμών που ήταν και είναι προτεραιότητα μας».   

Nova Professional Economy 23 euro!!!

Σχετικά άρθρα