Nova Professional Economy 23 euro!!!

Επίδομα Χριστουγέννων: τι ισχύει, πότε καταβάλλεται και πώς υπολογίζεται;

Η καταβολή των επιδομάτων εορτών, τόσο των Χριστουγέννων όσο και του Πάσχα, προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 19040/1981 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Εργασίας, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 1 του Ν. 1082/1980, με την οποία καθορίστηκε πάγιο σύστημα υπολογισμού των ως άνω επιδομάτων, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση των μισθωτών όλης της χώρας, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, τόσο ορισμένου όσο και αορίστου χρόνου. Αρχικά η χορήγησή τους είχε τη μορφή οικειοθελών παροχών του εργοδότη προς τους εργαζομένους, στη συνέχεια καταβάλλονταν έχοντας αποκτήσει χαρακτήρα εθίμου και, τέλος, προβλέφθηκαν σε νομοθετικές διατάξεις.

Το επίδομα των Χριστουγέννων ισούται με έναν μηνιαίο μισθό ή με 25 ημερομίσθια, ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής του μισθωτού, αν δηλαδή ο μισθωτός αμείβεται με μισθό ή με ημερομίσθιο, και καταβάλλεται στο ακέραιο από τον εργοδότη, πάντοτε σε χρήμα.

Περίοδο αναφοράς για τον υπολογισμό του επιδόματος των Χριστουγέννων αποτελεί το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου. Έτσι, ο μισθωτός ο οποίος απασχολήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου, δικαιούται να λάβει ολόκληρο το επίδομα Χριστουγέννων. Εάν, αντίθετα, εργάστηκε τμήμα του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θα λάβει αναλογία του επιδόματος Χριστουγέννων, το οποίο θα είναι ίσο με 2 ημερομίσθια ή τα 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης στο διάστημα αυτό. Εφόσον ο μισθωτός απασχολήθηκε για μικρότερο του 19ημέρου διάστημα, προβλέπεται η καταβολή αντίστοιχου κλάσματος. Είναι προφανές πως στην περίπτωση που ο μισθωτός δεν εργάστηκε καθόλου το παραπάνω χρονικό διάστημα, δεν δικαιούται το αντίστοιχο ποσό του επιδόματος ούτε αναλογία αυτού.

Το επίδομα Χριστουγέννων είναι καταβλητέο την 21η Δεκεμβρίου εκάστου έτους και ως βάση υπολογισμού του ύψους του είναι οι καταβαλλόμενες αποδοχές την 10η Δεκεμβρίου του έτους. Εφόσον η σχέση εργασίας έχει λυθεί σε προγενέστερο χρόνο, τότε λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές την ημερομηνία λύσεως της εργασιακής σχέσης. Στην έννοια των τακτικών αποδοχών λαμβάνεται υπόψη και κάθε παροχή σε είδος και σε χρήμα, η οποία καταβάλλεται τακτικά στο μισθωτό, ως αντάλλαγμα της εργασίας του.

Τέλος, είναι κρίσιμο να σημειωθεί πως τόσο το επίδομα των Χριστουγέννων, όσο και αυτό του Πάσχα, οφείλεται ακόμα και στις περιπτώσεις που ο μισθωτός αμείβεται με υπέρτερες των νομίμων αποδοχές. Είναι, όμως, δυνατόν να συμφωνηθεί εκ των προτέρων από τα μέρη ότι η αναλογία των επιδομάτων συμψηφίζεται στο τμήμα των συμβατικών αποδοχών, υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι δεν παραβιάζονται οι διατάξεις των ελαχίστων νομίμων αποδοχών.

 

Αλεξάνδρα Γ. Χατζηδάκη

Δικηγόρος – Εργατολόγος

Nova Offer

Σχετικά άρθρα

Δείτε επίσης

Close