Σταύρος Αρναουτάκης

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές από ΤΕΙ και Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., και των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Χημείας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ), του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προσκαλούν σε εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αιτήσεων για τον πρώτο κύκλο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές – Nanotechnology for Energy Applications» (ΦΕΚ 1973/01-06-2018) και θα απονέμει ομώνυμο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Τα μαθήματα του πρώτου κύκλου του προγράμματος θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο 2019.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Π.Μ.Σ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Τα μαθήματα του Προγράμματος θα πραγματοποιούνται στο Ηράκλειο Κρήτης στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης, του Πανεπιστήμιου Κρήτης και του ΙΤΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται για πληροφορίες την ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ., στη διεύθυνση: https://www.mscnano.gr/.

Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.:

Τηλ: +30 2810379719 / E-mail: mscnano@staff.teicrete.gr.

agonaskritis.gr

Nova Professional Economy 23 euro!!!

Σχετικά άρθρα

Δείτε επίσης

Close