Σταύρος Αρναουτάκης

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο στο Αμάρι

Την  Τετάρτη 12-12-2018   και ώρα 18:00 μ.μ. καλείστε  στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση,  σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 4 του  Ν.4555/18, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Αναμόρφωση προύπ/σμού.

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης, ύψους 284.000,00 € από την Περιφέρεια Κρήτης για την

εκτέλεση του έργου:«Διαμορφώσεις – Κατασκευές – Συντηρήσες  Υποδομών σε   

    κοινόχρηστους  και αθλητικούς  χώρους Υποέργο (νέο):  «Κατασκευή τεσσάρων  

    γηπέδων 5 X 5 στο Δήμο Αμαρίου » με αντίστοιχη τροποποίηση του Τεχνικού Πρόγραμματος

και εγγραφή του ποσού στον  προϋπ/σμό του Δήμου Αμαρίου οικ. έτους  2018.

 

 1. Αποδοχή ένταξης της Πράξης και αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομίας και

Ανταγωνιστικότητας εκτέλεσης του έργου: «Κέντρο   Πολιτιστικής, Φυσιολατρικής, Αθλητικής

    και  Δια Βιου Μάθησης του Δήμου  Αμαρίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

«Ανταγωνιστικότητα ,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» ύψους  1.150.000,00 €   

    (ΕΣΠΑ 2014-2020) με αντίστοιχη τροποποίηση του Τεχνικού Πρόγραμματος  και εγγραφή του

ποσού στον  προϋπ/σμό του  Δήμου Αμαρίου οικ. έτους  2018.

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 4.200,00 €, από το Ίδρυμα Βασιλείου Μελά για την εκτέλεση του

έργου:  «Συντήρηση  υφιστάμενου νηπιαγωγείου Φουρφουρά του Δήμου Αμαρίου»

και εγγραφή του ποσού στον  προϋπ/σμό του Δήμου Αμαρίου οικ. έτους  2018.

 

 1. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: «Aντικατάσταση Φθαρμένων Αρδευτικών

    Δικτύων  Τ.Κ. Ανω Μέρους – Γερακαρίου- Ελενών – Μέρωνα – Καλογέρου και  Βισταγής»

    του Δήμου Αμαρίου.

 

 1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Aντικατάσταση Φθαρμένων  Αρδευτικών

     Δικτύων  Τ.Κ. Ανω Μέρους – Γερακαρίου- Ελενών – Μέρωνα – Καλογέρου και  Βισταγής»

     του Δήμου Αμαρίου.

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Οδικού Δικτύου της     

     Περιφέρειας Δήμου  Αμαρίου »,  προϋπολογισμού  8.000,00 €.

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση  Αύλειου χώρου

     Δημοτικού  Σχολείου  Φουρφουρά  Δήμου  Αμαρίου», προϋπολογισμού 16.000,00 €.

   

 1.  Συγκρότηση  Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία  Δήμου        

           Αμαρίου», προϋπολογισμού 66.025,00 €.

 1. 10.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου:  «Aντικατάσταση  Φθαρμένων      

     Αρδευτικών Δικτύων  Τ.Κ. Αποστόλων – Βολεώνων-Πατσού & Παντάνασσας» του

         Δήμου Αμαρίου.

 1. Έγκριση 2ου Πρωτοκόλλου παραλαβής λειτουργίας – συντήρησης για την εκτέλεση της προμήθειας:

«Εγκαταστάσεις  Επεξεργασίας Λυμάτων  Οικισμών : Πατσού – Παντάνασσας – Αποστόλων    

        -Βολεώνων» Δήμου Αμαρίου  για το έργο:  «Προστασία  Ταμιευτήρα  – Αποχετευτικά 

        Δίκτυα   και Εγκαταστάσεις  Επεξεργασίας  Λυμάτων  Οικισμών  Φράγματος  Ποταμών    

        Ρεθύμνης».

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

 

 1. Διαγραφή τελών.
Nova Professional Economy 23 euro!!!

Σχετικά άρθρα