Ρέθυμνο: Διημερίδα με σκοπό τη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στην επιστήμη και την κοινωνία

Το Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου, το Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ο Δήμος Ρεθύμνης και η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ) διοργανώνουν δι-ημερίδα στις 24 και 25 Ιανουαρίου 2020, η οποία στοχεύει να συνεισφέρει σε τοπικό επίπεδο στη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στην επιστήμη και την κοινωνία.

ΔΙ-ΗΜΕΡΙΔΑ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2020)

ΕΚΛΑΪΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ:

Ο ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ!

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η σύνδεση επιστήμης και κοινωνίας, η εκλαΐκευση και παρουσίαση επιστημονικών θεμάτων στο ευρύ κοινό, με την αξιοποίηση και των νέων τεχνολογιών, είναι ευρωπαϊκός στόχος δράσεων που στοχεύουν στη δημόσια κατανόηση,στην επιστημονική καλλιέργεια και στον επιστημονικό αλφαβητισμό. Η ευρεία διάδοση του επιστημονικού πολιτισμού αναδεικνύεται σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά-παιδαγωγικά στοιχήματα του εικοστού πρώτου αιώνα.

Παρόλα αυτά οι απόψεις των Ελλήνων σχετικά με τον ρόλο της επιστήμης στην καθημερινή ζωή διίστανται: 45% των πολιτών υποστηρίζει πως στην καθημερινότητα δεν είναι σημαντικό να γνωρίζεις επιστημονικά θέματα, ενώ ένα 36% πιστεύει το αντίθετο. Η αρνητική αυτή στατιστική εικόνα για την επιστήμη, υποστηρίζουν πολλοί ερευνητές, δεν οφείλεται στη άγνοια που εκφράζει το κοινό για την επιστήμη, δεν είναι παθητική απουσία γνώσης. Πρόκειται για ενεργητική απόρριψη των θέσεων της επιστήμης ως άσχετων ή και ασύμβατων με το ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι (με λαϊκή εκφορά: «Τι να μας πουν και οι επιστήμονες τώρα!»).

Η ανάπτυξη και εμπέδωση της δημοκρατίας και της συνεχούς λειτουργίας της σε νέα, πιο υψηλά επίπεδα, απαιτεί τη δημιουργία μιας ορθολογικής κοινωνίας, όχι μιας κοινωνίας φοβικής ή πολιτικά ανίκανης, ούτε μιας κοινωνίας που καθοδηγείται μόνον από τις οικονομικές ανάγκες της. Όχι ότι πιστεύουμε ότι μια ορθολογική κοινωνία θα αποβάλει αυτόματα τη βία ή την ένδεια, αλλά χωρίς την ορθολογική προσέγγιση και την κριτική ικανότητα οι πολίτες δεν μπορούν ποτέ να εξετάσουν λεπτομερώς την προέλευση και τη λύση αμφισβητούμενων επιστημονικών θεμάτων και τη δυνατότητα της ανθρώπινης προόδου.

Τίθεται επιτακτικά, λοιπόν, το ερώτημα: «Ποιος είναι ο προσφορότερος τρόπος για την εκλαΐκευση των σύγχρονων επιτευγμάτων της επιστήμης; » Εδώ όλοι συμφωνούν: η προσέγγιση της νεολαίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Να, λοιπόν, ο κρίσιμος ρόλος των εκπαιδευτικών!  Οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτωνπρέπει να στηριχθούν ποικιλότροπα, ώστε να μπορούν να οργανώνουν προκλητικά περιβάλλοντα μάθησηςεπιστημονικού αλφαβητισμού και αξιοποιώντας ενεργητικές μορφές  διδασκαλίας και μάθησης να παρέχουν προσεκτική καθοδήγηση στους μαθητές τόσο για τη λύση προβλημάτων όσο και για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα προσανατολισμένα προς την κοινωνία και τη ζωή.

Σχετικά άρθρα