Υπάρχουν πολλοί ιοί που σκοτώνουν ανθρώπους όπως ο Covid19. Αλλά υπάρχει μόνο ένας ιός που σκοτώνει την ΕυρωπαϊκήΈνωση: Η Γερμανία

Σχετικά άρθρα